top of page
faceless-veterinarian-dripping-eye-drops-pekingese-dog_edited.jpg

       GÖZ HASTALIKLARI

Kliniğimizde minik dostalarımızın hayatına ışık katan gözlerinin muayenesi detaylı bir şekilde gerçekleşmektedir. Bu muayene sonucunda gerekli tedavi ve operasyon yöntemleri izlenerek minik dostlarımıza ışık tutuyoruz.

🐾Fluorescein Göz Testi

🐾Gözyaşı Kanal Tıkanıklığı Açılması

🐾Cherry Eye

🐾Tarsorafi

🐾Göz Kapağı Cerrahisi

🐾Cornea Cerrahisi

🐾Schirmer Testi

bottom of page