top of page
DSC01701.jpg

             DAHİLİYE

🐕 Vethelp Veteriner Kliniği olarak dostlarımızın her türlü dahili hastalığı, deneyimli ve donanımlı hekimlerimizce, profesyonel şekilde teşhis ve tedavi olanağı bulmaktadır. Amacımız, ayrıntılı genel muayene sonrasında şüphelenilen problemlere yönelik tetkik ve deneyimlerimiz doğrultusunda isabetli teşhislere ulaşmaktır. Unutulmamalıdır ki teşhis tedavinin yarısıdır.

🐕Teşhise ulaşılmasının ardından, hastaya özel olarak hazırlanan tedavi protokolleri, tıbbi ve teknolojik yenilikleri takip ederek sürekli gelişmeyi amaçlayan hekimlerimizce konsulte edilerek uygulanır. Tedavi için geniş olanaklara sahip olan merkezimizde, gerekli durumlarda hastalarınız hijyenik ve rahat bir ortamda hospitalize edilme olanağı da bulmaktadır.

 🐾Endokrinoloji

 🐾Gastroenteroloji

 🐾Hematoloji

 🐾İmmun Hastalıklar ve İmmunoloji

 🐾Bulaşıcı hastalıklar

 🐾Nefroloji – Üroloji

 🐾Doğum ve Jinekoloji

 🐾Solunum Yolu Sağlığı  ve Hastalıkları

bottom of page